Followers

Preface

Welcome to my Blog. Blog ni dibina untuk tujuan berkongsi pengalaman admin dalam menjalani kehidupan seharian & tidak sesekali bertujuan untuk menyakiti hati orang lain.

Monday, August 27, 2012

my FaCEboOK

Jgn Lupo add YEa ;-)

friends total - 925

SEyatodak

Sunday, August 26, 2012

prelaunchX Invitation

prelaunchX Invitation: You're invited to join prelaunchX

Thursday, August 2, 2012


Sunday, February 5, 2012

BIODATA RASULULLAH S.A.W.

Nama : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.

Tarikh lahir : Subuh hari Isnin, 12 Rabiulawal bersamaan
20 April 571 Masehi
 (dikenali sebagai Tahun Gajah;
sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Kaabah)
Tempat lahir : Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah.

Nama bapa : Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.

Nama ibu : Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf.

Pengasuh pertama : Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman.
Hambaperempuan bapa Rasulullah SAW).

Ibu susu pertama : Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab).

Ibu susu kedua : Halimah binti Abu Zuaib As-Saadiah
(lebih dikenaliHalimah As-Saadiah. Suaminya
bernama Abu Kabsyah).

USIA 5 TAHUN


Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua
malaikatuntuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalam hatinya.

USIA 6 TAHUN

Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa '
(sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah).
Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW)
dan dibiayai oleh datuknya Abdul Muttalib.

USIA 8 TAHUN

Datuknya, Abdul Muttalib pula meninggal dunia.
 Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib.

USIA 9 TAHUN

(Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun

Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan.

 Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira (Buhaira)
telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan
seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.

USIA 20 TAHUN

. Terlibat dalam peperangan Fijar .
Ibnu Hisyam di dalam kitab ' Sirah ' ,jilid1, halaman 184-187 menyatakan

pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah14 atau 15 tahun.
 Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari danberperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja.
 Menyaksikan ' perjanjian Al-Fudhul ' ;
perjanjian damai untuk memberipertolongan kepada orang yang dizalimi di Makkah.

USIA 25 TAHUN

Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan
Khadijahbinti Khuwailid Al-Asadiyah. Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah;
 lelaki suruhan Khadijah. Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan
beberapa orang bapa saudaranyayang lain pergi berjumpa Amru bin Asad
(bapa saudara Khadijah) untukmeminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.
Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

USIA 35 TAHUN

Banjir besar melanda Makkah dan meruntuhkan dinding Kaabah.
 Pembinaan semula Kaabah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan pendudukMakkah.
 Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan ' Hajarul-Aswad '
 ketempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakanbatu tersebut.

USIA 40 TAHUN

Menerima wahyu di gua Hira ' sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasulakhir zaman.

USIA 53 TAHUN

Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu BakarAl-Siddiq.
 Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M.

USIA 63 TAHUN

Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin,
12Rabiulawal tahun 11Hijrah/ 8 Jun 632 Masihi.

ISTERI-ISTERI RASULULLAH S.A.W

§ Khadijah Binti Khuwailid.§ Saudah Binti Zam'ah.§ Aisyah Binti Abu Bakar
(anak Saidina Abu Bakar).
§ Hafsah binti ' Umar (anak Saidina ' Umar bin Al-Khattab).
§ Ummi Habibah Binti Abu Sufyan.§ Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah).
§ Zainab Binti Jahsy.§ Maimunah Binti Harith.§ Safiyah Binti Huyai bin Akhtab.
§ Zainab Binti Khuzaimah (digelar ' Ummu Al-Masakin ' ; Ibu Orang Miskin).

ANAK-ANAK RASULULLAH S.A.W

1. Qasim2. Abdullah3. Ibrahim4. Zainab5. Ruqaiyah6. Ummi Kalthum7. Fatimah Al-Zahra '

ANAK TIRI RASULULLAH S.A.W

Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah al-Tamimi
(anak kepada SaidatinaKhadijah bersama Hind bin Habbasy.
Ketika berkahwin dengan Rasulullah,Khadijah adalah seorang janda).

SAUDARA SESUSU RASULULLAH S.A.W

IBU SUSUAN/SAUDARA SUSUAN

1. Thuwaibah 1. Hamzah2. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad

SAUDARA SUSUAN

1. Halimah Al-Saidiyyah 1. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Mutallib2.
 Abdullah bin Harith bin Abdul ' Uzza3. Syaima ' binti Harith bin Abdul ' Uzza4. '
Aisyah binti Harith bin abdul ' Uzza

BAPA DAN IBU SAUDARA RASULULLAH SAW

(ANAK-ANAK KEPADA ABDUL MUTTALIB)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...